Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi  Gisela Micková (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“) 

Prodávající 
Gisela Micková, Skalice 30, 26301 Dobříš,  IČ: 71708669
, DIČ:CZ6759181682

Prodávajícím je fyzická osoba: Gisela Micková, se sídlem: Skalice 30, 26301 Dobříš, IČ: 71708669, DIČ:CZ6759181682 zapsaná v živnostenském rejstříku.

Provozovatelem www.inframe.cz je odpovědná osoba Gisela Micková, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.  Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující
při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.inframe.cz/e-shop : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Objednávání

a/objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. 

b/objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.inframe.cz
• elektronickou poštou na adrese info@inframe.cz
 

V.Platební podmínky

platba předem bankovním převodem

Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou po připsání dané částky na náš bankovní účet (č.ú. 43-3090050207/0100). Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo objednávky, které Vám bylo přideleno po odeslání Vaší objednávky.

platba při předání zboží přepravcem (dobírka)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VI. Dodací podmínky

Objednané zboží Vám zašleme prostřednictvím České pošty. Pokud máme výrobek skladem, je dodací lhůta max. 48 hodin. V případě, že výrobek skladem není, tak ho ihned objednáváme u našich dodavatelů. V tomto případě Vám výrobek doručíme za cca10-20 pracovních dnů. Může se stát, že zboží nemá ani náš dodavatel, v tomto  případě Vás informujeme.

Dopravné účtujeme dle platného ceníku České pošty : dobírkou (130,-Kč vč. DPH). bankovní převod (90,-Kč vč. DPH) Při objednávce nad 3 500,-Kč je poštovné zdarma.

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

a/ Záruky - reklamační řád
Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti po individuální dohodě s vámi v souladu s platným právním řádem České republiky.
Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.
Na vady způsobené neodborným zacházením se záruka nevztahuje.Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodu – inframe.cz.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

b) Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy
Jste oprávněni zakoupené zboží bez udání důvodu vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zboží.
Spotřebitel je v tomto případě povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním obalu a s originálním dokladem o koupi. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu hradí spotřebitel. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

Zboží posílejte doporučeně (nikoli na dobírku). 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po kladném vyřízení reklamace. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, neakceptujeme odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

VIII. Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.
Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies OK